Wednesday, March 7, 2018

CSR er endelig blevet mainstream


Siger økoliteracy, systemisk bæredygtighed og regenerativ ledelse dig noget? Hvis ikke, så må du hellere læse med her. Det bliver nemlig ifølge førende CSR-tænkere tre af de afgørende ledelsesbegreber, du kommer til at skulle forholde dig til i 2018.


Fritjof Capra and Sandja Brügmann
CSR (Corporate Social Responsibility) er endelig blevet mainstream, og ledere ser ud til at have accepteret, at bæredygtig adfærd er både en økonomisk og moralsk nødvendighed i 2017. Eller gør de? I dag mener 97 procent af CEOer, at bæredygtighed er vigtigt for deres virksomheds fremtidige succes. De fleste har efterhånden også klare retningslinjer for den sociale, miljømæssige eller etiske opførsel, og mange får rent faktisk omsat noget til virkelighed. Men alligevel er vi stadig ikke i mål.
Det er nemlig stadig kun de færreste, der får drevet CSR-ordene ret meget videre end til seniorordningen for organisationens grå guld, en fælles løbeklub for de ansatte eller en sponsorering af den lokale fodboldklub. De bæredygtige principper bliver derfor sjældent til mere end enkeltstående projekter og isolerede virksomhedstiltag, hvilket ikke er nok, hvis dagens virksomheder virkelig skal løfte et socialt ansvar, der kan mærkes, og i øvrigt også selv have del i det enorme markedspotentiale, som CSR og bæredygtighed i dag har fået.
Sådan lyder det fra bæredygtighedstænkerne Fritjof Capra og Sandja Brügmann. Ledelse i Dag har spurgt de to CSR-eksperter, hvilke problemstillinger de tror, ledere kommer til at forholde sig til i det nye år.
Deres vurdering er klar: 2018 bliver året, hvor ledere bliver nødt til at sætte mere markant handling bag CSR-principperne og føre bæredygtighed op på næste niveau. Dels for at kunne give det bidrag til klodens frelse, som dagens organisationer både kan og bør, men også for at få del i det voksende økonomiske vækstpotentiale, som bæredygtighed efterhånden rummer. Det kan ledere blandt andet ved at gøre begreber som økoliteracy, regenerativ ledelse og systemisk bæredygtighed til en del af den strategiske ledelsespallette.

Ledere skal lære sig at være ecoliterate
– Når 97 procent af CEOs i dag giver udtryk for, at CSR får indflydelse på deres forretning, vidner det jo om, at vi er kommet langt, og at bæredygtighed er lige ved at være mainstream. Men alligevel er der en tendens til, at ledere fortsat betragter begrebet for snævert og som noget, der er gjort med et par miljøtiltag og sociale initiativer. Det er ikke nok til at redde kloden og heller ikke til at få andel i den vækst, der ligger gemt i det at handle bæredygtigt. Hvis vi skal videre, er vi nødt til at bringe CSR-forståelsen op på et højere niveau og indse, at det handler om at sikre hele det grundlag, som mennesker og virksomheder skal leve af i fremtiden. Og det skridt forventer jeg, at mange ledere kommer til at tage i 2018, siger Sandja Brügmann, ekstern lektor på University of Colorado Boulder´s Masters of Environment samt stifter af og director i The Passion Institute, der har beskæftiget sig med bæredygtighed de sidste 15 år. Hun suppleres af Fritfjof Capra:
– Vi står i en global krise og er ved at nedbryde den klode, vi skal leve af. Og et af de største problemer er, at ledere i dag forsøger at løse globale udfordringer som klimaforandringer, økonomisk ulighed, miljø- og energikriser, vold og krig som isolerede ting. Men det kan man ikke. For de er tæt forbundne og påvirket af hinanden. Vi er derfor nu nødt til at nå et højere bevidsthedsniveau af bæredygtighed, hvor vi ser jordens systemer og problemer som relaterede. Det kræver, at vi bliver mere ecoliterate, hvilket, jeg tror, flere ledere er klar til nu, siger Fritjof Capra og henviser til begrebet ecoliteracy, som han selv var ophavsmand til for over 30 år siden, og som førte til grundlæggelsen af The Center for Ecoliteracy på Berkeley University i 1995, som han også var leder for.
Begrebet kaldes på dansk grøn dannelse og handler om at opnå en helhedsforståelse for de økosystemer og kredsløb, som mennesker er afhængige af. Begrebet har siden vundet voksende anerkendelse i CSR-debatten og er i dag på vej ind i stadigt flere ledelseskredse og politiske kredse verden over.

Det kræver mod at være ecoliterat
At blive mere ecoliterate handler ifølge Fritjof Capra og Sandja Brügmann især om at tilegne sig to egenskaber: At lære at tænke systemisk og at styrke sit moralske ledelseskompas.
– Første skridt i at blive ecoliterate drejer sig om at udvikle en systemisk forståelse for bæredygtighed. Det vil sige at lære at se de globale problemers forbundethed, men også de systemiske løsninger, der skal til for at overvinde dem. Der findes allerede masser af veldokumenterede løsningsmetoder. De venter bare på at blive skaleret op til et højere politisk og strategisk niveau, siger Fritjof Capra.
Næste egenskab handler om at skabe et stærkere indre moralsk og etisk kompas for sine ledelsesmetoder:
– Når udfordringerne med eksempelvis klimaforandringer og økonomisk ulighed er kommet så vidt i dag, skyldes det jo, at de økonomiske og virksomhedsmæssige strukturer og systemer totalt mangler moralske og etiske dimensioner. Ledere er derfor også nødt til at arbejde en langt stærkere etik ind deres ledelsesbeslutninger, siger Fritjof Capra, og Sandja Brügmann tilføjer:
– Ledere skal helt konkret lære at drive forretninger, der bygger på et ønske om at gavne det fælles bedste og ikke bare skabe profitmaksimering. Det kræver mod. De fleste ledere i dag er dybt afhængige af det eksisterende verdensbillede, som vi hele tiden får repeteret i reklame- og medieverdenen, af, at kloden har ubegrænsede ressourcer. Den afhængighed skal de turde gøre op med, siger hun.
Som eksempel på den manglende etiske ansvarsfølelse nævner Sandja Brügmann den nylige medieafsløring af, at den globale overklasse har hele 30 trillioner dollars gemt i skattely. Et beløb, der udgør lige så meget som den amerikanske og japanske økonomi tilsammen. Hvis den skattegæld blev indløst, ville kloden ikke længere have økonomiske problemer.

Bæredygtige forretningsmodeller med regenerativ ledelse
Endelig peger Sandja Brügmann og Fritjof Capra på en ledelsesform, de kalder for regenerativ ledelse, som, de også mener, stadigt flere ledere kommer til at stifte bekendtskab med i 2018. En ledelsesform, der sigter på at udforske nye forretnings- og virksomhedsmodeller, så deres samlede indvirkning påvirker mennesker og miljø positivt og dermed er livsgivende. De nuværende forretningsmodeller kalder de to eksperter derimod livsnedbrydende, fordi de både er nedbrydende for mennesker og for miljøet.
– Virksomheder kan være de stærkeste drivere i hele denne bæredygtige udvikling, fordi de har så stor økonomisk magt. For det betyder, at de også har magten til at påvirke store befolkningsgrupper, nationer, hele det globale mindset, forbrug og arbejdsadfærd. Men det kræver, at ledere tør foretage den nødvendige mentale omstilling til denne mere regenerative ledelsesstil. Det kræver igen mod og et opgør med den kortsigtede profitmaksimering, som altovervejende styrer virksomheder i dag, siger Sandja Brügmann.
Flere forbrugere vil have CSR-produkter
Dermed tager hun hul på én af de sejlivede myter om, at CSR og bæredygtighed er svære at forene med det at skabe en profitabel forretning. En myte, som, de to eksperter også tror, flere ledere kommer til at få rykket ved i 2018, da vækstpotentialet for de bæredygtige forretningsmuligheder vil blive mere og mere tydeligt i året, der kommer.
– Bæredygtighed rummer formentlig det største vækstpotentiale for virksomheder lige nu, og der findes uendelige forretningsmuligheder. For eksempel ved vi fra forskning, at et stigende antal forbrugere kræver, at virksomheder bidrager til jordens trivsel, siger Sandja Brügmann.
Hun henviser til undersøgelser, der blandt andet viser, at 75 procent af forbrugere i dag forventer, at de brands og produkter, de køber, gavner klodens velfærd. Kun 40 procent af dem oplever reelt, at det allerede sker. En tendens, som ifølge de to CSR-tænkere vil få stadigt flere forbrugere til at vende ryggen til de virksomheder, der udelukkende profitmaksimerer.
En anden undersøgelse fra Havas Meaningful Brands viste for nylig, at de fleste forbrugere i dag ville være ligeglade, hvis hele 74 procent af de produkter, de køber i dag, forsvandt fra markedet og blev erstattet af andre. Forbrugerloyaliteten for traditionelle produkter er altså yderst begrænset. Sanda Brügmann tilføjer:
– Ledere kommer til at tabe på det her, hvis ikke de tager disse forbrugertrends alvorligt. Og virksomheders succes kommer til at bero på, om de formår at møde og overgå kunders forventninger til bæredygtighed, siger hun og tilføjer, at virksomheder derudover også risikerer at tabe betydelig talentmasse, hvis ikke de tager kravet om bæredygtighed mere alvorligt.
I dag kæmper mange virksomheder i forvejen med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere fra millenium-generationen. En generation, som mere end nogen før den nægter at gå på kompromis med de værdier, som for manges vedkommende netop handler om at gøre en forskel på kloden.
Ledere skal lave self-CSR-disruption
Ecoliteracy, systemisk bæredygtighed og regenerativ ledelse bliver altså ifølge Sandja Brügmann og Fritjof Capra nogle af de tendenser og ledelsesbegreber, som ledere i 2018 skal forvente at forholde sig til på CSR-fronten. Spørgsmålet er, hvordan lederne så mere konkret skal handle på dem.
– Første opgave er selvfølgelig at forstå begreberne og vide, hvad de indebærer. Næste er at omsætte dem til virkelighed. Det er langt sværere, og der er ingen tvivl om, at de her begreber kommer til at kræve adfærdsændringer for en stor del af ledere i dag, hvis de skal implementeres, siger Sandja Brügmann og fortsætter: Men tanken om adfærdsændringer bør dog ikke være så fremmed for ledere i dag, hvor alle i forvejen taler om innovation, disruption, digitalisering, inklusion og diversitet. For det er jo begreber, der kræver én eller anden adfærdsforandring for ledere og for organisationer. Altså en slags self-disruption, der indebærer, at man bryder med gamle tankebaner, ubevidste biases og forældede adfærdsmønstre, siger hun.
Uddan dig i bæredygtighed
Til denne proces anbefaler de to CSR-kendere, at ledere efteruddanner sig og søger ekspertise.
– Lad være at tro, at du kan gøre det hele alene. Tillad dig selv at blive udfordret. Søg støtte, uddannelse og ekspertise og læg en strategi og giv forandringen tid. Eksperimentér med nye bæredygtige forretningsmodeller, forlang bæredygtighed af dine samarbejdspartnere og bryd din leverandørkæde op og stil også krav her. Dine kunder vil helt sikkert belønne dig for det, siger Sandja Brügmann, og Fritjof Capra tilføjer:
– Jeg har i 30 år forsket i og skrevet om en helt ny forestilling om livet, der nu vinder mere indpas inden for videnskaben. En forestilling, som jeg kalder The Systems View of Life, som også er titlen på min seneste bog skrevet i samarbejde med Pier Luigi Luisi, udgivet på Cambridge University Press. Den bog vil være et godt udgangspunkt for ledere, der gerne vil lære om bæredygtighed, systemisk tænkning, ecoliteracy, ecodesign og meget mere. Så det vil være min konkrete anbefaling til ledere, slutter han.

####
Et konkret skridt på vejen mod Fremtidens Bæredygtige og Systemiske leder er - 
Fremtidens Lederskab uddannelse udviklet af Sandja Brügmann, i samarbejde med Ledernes Kompetence Center
Skab værdi for din organisation med ny viden og konkrete værktøjer til at forstå fremtiden og lede forandringer, vækst og trivsel. Næste forløb starter efteråret 2018. Lær mere her.
Lige nu ændres betingelserne for organisationer, ledere og medarbejdere med stor hast. Det stiller store krav til dig som leder, og det kræver et nyt mindset og en ny måde at lede på.
Fremtidens Lederskab klæder dig på til at blive en fremtidsorienteret leder og udvikler dit personlige lederskab, så du kan stå i spidsen for vækst og trivsel i en hastigt foranderlig tid. Du lærer at skabe en kultur, der tager udgangspunkt i tillid, inddragelse og respekt, og som understøtter innovation og høj performance.
I et trygt, lærende og kreativt miljø giver vi dig inspiration og nye værktøjer, som udfordrer vanetænkning og forældede antagelser. Og vi hjælper dig til at se helt nye muligheder i fremtiden, så du ikke bare optimerer, men gentænker din strategi og dit lederskab.

Mere information om Fremtidens Lederskab.
Tuesday, April 25, 2017

Conscious business er det nye sort

Af Eva Vestrheim. Udgivet af K1. Conscious Business er det nye sort ”overthere” og det må nødvendigvis inkorporeres i de danske forretningsmodeller, hvis vi vil overleve på et globalt marked.
Basalt set handler Corporate Social Responsibility blot om simpelhed, ærlighed, transparens, ydmyghed, og at handle bevidst og ansvarligt. Hvor svært kan det være!
Kim Rahbek, medstifter af Sticks’ n’ Sushi og Sandja Brügmann, grundlægger af Refresh Agency undrer sig over vores konforme måde at tænke på.
Kan det tænkes at CSR kamoufleres under ord som Conscious Business, almindelige dyder som ordentlighed og respekt?

Show it, don’t tell it

Det ironiske er, at mange virksomheder bestræber sig på at profilere transparens, profilere troværdighed. Et subjekt taler om et objekt. Man kan også bare lade subjektet være subjekt og objektet være objekt. Man taler ikke om. Man er. Og man gør ikke fordi. Man gør. Såre simpelt.

Cut the crap

Sticks’ n’ Sushi leder stadig sushibranchen efter 23 år, fordi kæden formår at ”cutte the crap.”
”Sushi er sundt, sushi er sexet og sensuelt og det skal serveres og nydes med god samvittighed”, mener medstifter og CEO af Sticks’ n’ Sushi, Kim Rahbek, som fremhæver at grundsubstansen skal være i orden, og for ham er udgangspunktet en basal tankegang, hvor ”vi efterlader verden i bedre stand end vi modtog den.”
Man giver mere end man tager, så de næste generationer kan få det bedre – og ikke omvendt. Hvor vi er nu, kamptærer vi på jordens resterende ressourcer, for derefter at efterlade en svinemark til de kommende generationer, som skal rydde op efter os, og gøre rent bord.
Rahbek har en holistisk tilgang til sin forretningsmodel og for ham ”handler bæredygtighed om noget så grundlæggende, som at opføre sig ansvarligt og ordentligt.”

Et bæredygtigt menneske handler blot om at opføre sig ordentligt

Rahbek har japansk blod i årene og man kan spørge sig selv, om hans uselviske og ydmyg tilgang til forretning og bæredygtighed, netop kan spores til de anderledes rødder end de danske. Udgangspunktet er mere ydmygt og ind til benet end det, vi ser hos flere, danske, succesfulde restauratører.
Da Sticks’ n’ Sushi besluttede at integrere CSR ansvaret ud i organisationen, opstod der lidt påstyr i kølvandet. Det handlede ikke om at CSR tanken ophørte, det handlede blot om at CSR som koncept blev overflødighedsgjort, da tankegangen allerede var integreret og forankret i forretningen og hos personalet som en naturlig del. Det var ikke et regelsæt. ”Det handlede om en måde at drive forretning på – at personalet godt kunne tage initiativ og ansvar selv”, pointerer Rahbek.

Det er det vi kan, og det er det vi gør og det gør vi 

Rahbek sætter store krav – på den fede måde – til både leverandører og personale. En af succeskriterierne omkring kæden er at ”personalet bliver uddannet i at kunne svare – promte – på alle spørgsmål omkring bæredygtighed og produkter.” Ikke alle får lov til at levere råvarer til Sticks’ n’ Sushi og ikke alle får lov til at arbejde for restaurantgruppen. ”Det starter med mennesker og det slutter med mennesker”, understreger Rahbek.

Keep calm and practise

Rahbek er ærlig omkring det faktum at ”det er svært at finde den rette balance mellem at under- og overkommunikere bæredygtighed og miljøprofil.” Men han foretrækker at underkommunikere, snarere end at overeksplicitere budskaberne.
Slutteligt kritiserer Rahbek den sort/hvide opstilling omkring det at være en ”superhero” versus at være ”the bad guy.” Vi er hverken det ene eller det andet.
Og her griber stifter og CEO af Refresh Agency, Sandja Brügmann, bolden videre, og understreger at vi som danskere er alt for bange at kommunikere ting i ufærdig stand. På samme måde som Rahbek sætter spørgsmålstegn ved CSR begrebet, finder Brügmann det væsentligt at være autentisk, ægte og at handle et dybere sted fra. Det starter indefra. ”Som mennesker kan vi jo gennemskue ting, og det er okay at en virksomhed ikke er perfekt, så længe den er ærlig omkring det faktum”, udtaler hun.
Brügmann har arbejdet med ”Conscious Leadership” i USA i 15 år og understreger at ”en god leder nødvendigvis må være ”coachable” og åben.” Der er en tendens til at danske ledere mangler de egenskaber.
Brügmann antyder at vi som danskere har den indstilling at vi er rigtig langt fremme. Men rent faktisk er vi bagud i henhold til ”Conscious Leadership”, et koncept som kommer til at vinde meget mere indpas i de kommende år.
Det går galt fordi vi ikke tillader en proces, at fejle. Men CSR er i sig selv en proces, og en proces er ufærdig og fejlagtig, det er derfor, det er en proces. Hvis vi skal i mål, før vi kommunikerer, så begrænser vi os og heri ligger dilemmaet.
Hun opfordrer til at acceptere den ufærdige proces. ”Når den uperfekte status quo omkring virksomheden kommunikeres, opstår troværdighed og transparens naturligt hos interessenter og kunder. Omvendt, venter man hele tiden på at tingene er færdige før man tør at kommunikere, mistænkeliggøres virksomheden og der opstår mistillid.
Seven Levels of Organizational Consciousness. Source: The Values Center


CSR er slidt; bevidst tankegang er den eneste måde

Sandja Brügmann mener at det kan betale sig ”at investere i at bevidstgøre sig på flere niveauer.” 
”Når man tager en beslutning i sin virksomhed ud fra et ubevidst sted, bliver denne beslutning gerne snæver, præget af frygt, da vi handler ud fra vores fastlåste mønstre. Det bliver en reaktion på situationen, fremfor en respons, hvilket ikke er gunstigt på sigt.”
Sandja understreger at ”beslutningen får en anden kvalitet, når den kommer fra et velreflekteret, bevidst udgangspunkt i kraft af en naturlig omtanke omkring den indbyrdes relation, der er mennesker imellem og mellem mennesker og ressourcer.” Det er væsentligt at ræsonnere, om man tager sin beslutning fra et underskud eller et overskud.

Once you accept you can’t go back, you can stand still or you can step forward

Brügmann understreger endvidere at det kan være destruerende at drive forretning, når man opererer på et lavt bevidsthedsniveau. Og det bliver positivt selvforstærkende, des mere bevidst man gør sig.
Folk er jo ikke dumme. Derfra er hele balladen opstået. Som forbruger hopper man ikke på klichéer længere. Der sættes tårnhøje krav til virksomheders hjemmeside, kommunikation, grafik og miljøprofil. Der er sket en ændring i menneskers bevidsthed og derfor æder og køber man ikke tingene råt længere.

At tage en bevidst beslutning in momentum 

Basalt set handler det for Brügmann om at ”tage skarpe og bevidste beslutninger, at tillade sårbarheden samt at se det uperfekte som en styrke, snarere end en svaghed. Vi hjælper jo hinanden med at vokse. Ikke mindst er det væsentligt at agere ud fra momentum og ikke i henhold til vanemønstre, der er akkumuleret i kraft af fortiden.”

Ægthed, autenticitet & transparens som en grundmodel

Opskriften på en vellykket forretningsmodel er således en dybdeliggende tilgangsvinkel kombineret med en bevidst, ærlig og intelligent strategi. ”Værdikæden skal gennemgående være i orden”, fra start til slut, fra inderst til yderst, uden så meget bullshit.
Man kan spørge sig selv om vi som danskere burde være lidt mere åbne og ydmyg over for andre måder at anskue perspektiverne på, og ikke være så svulmende selvfede omkring vores værdinormer og påstande. Rahbek, med japansk blod i årene og Brügmann, som har boet i USA i 15 år er gode eksempler på, at det kan lade sig gøre.
Brügmann understreger at ”Essentielt bør vi turde at være uperfekte mennesker og at tillade uperfekte virksomheder.”


- www.RefreshAgency.com


Thursday, November 17, 2016

Sandja Brügmann contributes to Gurubogen, a new book on innovation, entrepreneurship and leadership

The new Danish book “Gurubogen” is a collection of articles from 100 leading business innovators and entrepreneurs from around the world. Sandja Brügmann contributes with an article on how investing in leadership and organizational consciousness is needed to drive both sustainability, social-good and thrivability.


“I fremtiden er det kun brands, som arbejder for at gøre livet bedre for menneskeheden, der vil overleve. De ledere, vi udpeger til at guide os, skal derfor også findes blandt dem, som er i stand til at skabe bedre liv.” – Sandja Brügmann, excerpt from her article Fremtidens leder er autentisk, passioneret, modig og formålsdrevet.


English translation: “In the future it is only brands that strive to make life better for humanity that will survive. The leaders we elect to guide us need to be found among those able to create better lives.” – Sandja Brügmann, excerpt from her article The Leader of the Future is authentic, passionate, courageous and purpose-driven.

The book was created to give inspiration and real action-oriented advice to entrepreneurs and organizations across all industries and markets. In these articles, the contributors talk about their ideas and experiences with innovation, entrepreneurship and authentic leadership.


You will learn:
  • What corporate executives can learn from entrepreneurs and vice versa
  • How you become more authentic as a leader & why this is important
  • Why some ideas fail when others succeed
  • The ‘often missing’ link between Business and Purpose
  • How to listen in the right places, and how to use silence to create better relations
  • How to turn innovation into your culture
  • The importance of focusing on culture and the human aspect of business

The book contains so many exciting perspectives and learnings from a wide array of inspiring global and Danish leaders – a few of our favorites come from Chip Conley (Joie de Vivre), Brian Chesky (Airbnb), Peter Keriner (NOMA), Simon Sinek (Start with Why), Seth Godin (Social media guru), Tania Ellis (social business company), Robin Sharma, Johan Bülow (Lakrids), Pascal Finette (Singularity University), Otto Scharmer (Theory U) .. as I start to liste some, I just want to list all - a list of the gurus here.The book released November 15, 2016. Order your copy in Danish only here. English translation coming in 2017!


__________________


SANDJA BRÜGMANN is a sustainable communication & conscious business and leadership advisor, international speaker and serial-entrepreneur. She has worked with the global business community to create sustainable & social-good change for the past 15 years. She advocates for systemic solution thinking to drive business to be part of the solution, investing in personal and organizational consciousness, and a shift where success is measured in the 5P bottom line: Passion, purpose, people, planet and profit. In her business portfolio are respected companies like Sustainable Brands, Crocs, Spier, ITO EN, Kashi, Gaia, The Body Shop, Sustainia and University of Colorado Boulder.

Sandja is an external lecturer at University of Colorado Boulder’s Masters of the Environment program (MENV), where she is teaching conscious leadership and social entrepreneurship.

A regularly featured expert in leading international business and sustainable lifestyle media including Inc Magazine, Business Insider, Huffington Post, CBS, Markedsføring, Yoga Journal, Organic Spa Magazine, YFS Magazine, LOHAS Journal, Bureau Biz and spoken at leading conferences Sustainable Brands (Copenhagen), Natural products Expo West (USA), Natural Products Expo East (USA), Social Media Week (Copenhagen), Global Entrepreneurship Week Big Blab Event and Women’s Leadership Summit.

She is a certified shadow facilitator, a certified yoga teacher, former Danish national archery champion and Olympic hopeful. Founder/CEO of Refresh Agency and The Passion Institute. 
Connect with her on Twitter and LinkedIn.